Naši partneri

Upoznajte naše cijenjene partnere

Uspjeh u poslovanju je zasnovan na poslovnoj saradnji sa poznatim kupcima u inostranstvu. Naša vizija temelji se na povećanju tržišnog udjela na stranim tržištima uz najkvalitetnije i najudobnije cipele.
Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću, koja nastaje u poticajnom okružju, na zadovoljstvo kupaca, zaposlenika i vlasnika.

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.
ALPINA

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.
BALTES

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.
EFFE TRE SPORT

Stvaramo inovativnu, visoko kvalitetnu i funkcionalnu obuću na zadovoljstvo naših kupaca.